DISTANČNÍ - DÁLKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,

Vzhledem k uzavření MŠ a v souladu se zákonem č. 561/2004 (Školský zákon) – povinné předškolní vzdělávání pro  „předškoláky“,  dochází k přechodu na distanční způsob vzdělávání – níže naleznete podrobnosti a nastavení v naší MŠ

 

(§) V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

 

Organizace distančního vzdělávání v MŠ Špindlerův Mlýn – vychází ze školního řádu MŠ – je složeno ze dvou částí:

  1. off-line zadávání úkolů (vyvěšeny na webových stránkách školy a rozesílány e-mailem). Zadávání domácí práce je vždy na týden - naleznete je v příloze
  2. online „schůzky“ (zachování soc. kontaktu) – 2 x týdně (úterý, čtvrtek) po dobu max. 30 min. Prostředí MST, odkaz pro připojení bude zasílán na e-mail zákonného zástupce. Vedení online schůzek – paní učitelky Zuzany – Bc.  Z. de Wolf a Z. Jahnová

Odkazy pro připojení, prostředí MS Teams: budou zasílány e-mailem na adresu zákonných zástupců

1. schůzka:     4. 3. 2021 Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Omlouvání dítěte:

Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – ředitel (vedoucí učitelka MŠ) má oprávnění požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen důvody doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele (vedoucí učitelky MŠ). Podrobnosti upravuje školní řád.

 

Školní stravování:

Pro děti v případě uzavření MŠ je možný odběr stravy za dotovanou cenu. V případě zájmu vám podrobnosti sdělí M. Benešová, vedoucí ŠJ

 Děkuji vám za pochopení a spolupráci,

Mgr. Petr Libřický, řed. školy

 

 

Ke stažení