Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

Informace k zápisu do mateřské školy, školní rok 2020/2021:

Pouze formální část – písemné žádosti zákonných zástupců budou přijímány v termínu od  2. do 16. května 2020

Vše potřebné naleznete v přílohách ke stažení

Mgr. Petr Libřický, řed. školy

Ke stažení