Sportovky 1.-3.

KROUŽEK VŠEOBECNÉ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY PRO PŘEDŠKOLÁKY A ŽÁKY  1.- 3.TŘÍDY

Všeobecná sportovní příprava rozvíjí u dětí jejich fyzickou kondici, motorické, pohybové a herní dovednosti, koordinaci a flexibilitu, což je velmi důležité pro jejich správný vývoj nejen tělesný, ale i duševní. Každé dítě by mělo zažít svůj osobní úspěch, ať už má nebo nemá talent. Děti budou motivovány, aby pečovaly o svou tělesnou i duševní zdatnost. Osvojí si základní prvky atletické přípravy, získají správné návyky dýchání, rozcvičení, budeme procvičovat rovnováhu a v neposlední řadě i relaxační cvičení.  Kroužek nebude probíhat pouze v tělocvičně, ale je situován v případě vhodného počasí i do přírody a různých sportovišť vhodných pro danou aktivitu, které se budeme zrovna věnovat. (Pokud nám to možnosti dovolí, tak vyrazíme na běžky, kola, in-line brusle, horolezecké aktivity…)

 Cílem kroužku je, aby se pohyb stal nezbytnou součástí životního stylu dětí, dokázat, že cvičení může být velmi prospěšné a zábavné, obohatit děti o kolektivní hry a zážitky. Ukázat dětem možnosti pohybových nebo sportovních aktivit, které mají 3ve svém blízkém okolí.

PŘEDŠKOLÁCI A ŽÁCI 1.TŘÍDY: Každé pondělí od 15:00 do 16:00 hodin (maximální počet –15dětí)

ŽÁCI 2. - 3. TŘÍDY: Každé pondělí od  16.00 do 17.00 hodin (maximální počet – 15dětí)

Cvičit začneme již v pondělí: 20.9.2021

Kontakt: Andrea Vašková, tel.: 603287560, vaskova@zsspindl.cz

 

 

Ke stažení

Fotogalerie