Trocha historie

Mateřská škola ve Špindlerově Mlýně vznikla výnosem Zemské školní rady a otevřena byla  8.října 1945 v budově obecné školy ( čp.32 ) a bezprostřední dozor vykonával řídící učitel jmenované školy.

V roce 1950 se mateřská škola přestěhovala do č.p. 179, v říjnu roku 1951 do č.18 na Bedřichově, kde sloužila dětem až do roku 1979.

V říjnu 1979 byla slavnostně otevřena nová budova čtyřtřídní mateřské školy na Bedřichově č.p. 86, kde sídlí MŠ dodnes.

Kapacita mateřské školy byla 120 dětí. Přechodně, kdy bylo méně dětí předškolního věku, byla zde otevřena i třída pro děti jeselního věku. Po té byla MŠ zase čtyřtřídní, po revoluci se stav dětí v MŠ snížil a tím ubyla jedna třída tak, že MŠ byla trojtřídní, aktuálně je počet dětí pouze na naplnění dvou tříd.