Rozvrhy tříd

ŠKOLNÍ ROK 2018/19 - rozvrh platný od 11. 2. 2019 (zimní rozvrh)

Aktuální změny rozvrhu najdete v programu Bakaláři - zde.

1.třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:40 - 13:25 13:30 - 14:15 14:20 - 15:05
Pondělí Čj Ma Vv Čj        
Úterý Čj Ma Prv Čj        
Středa Čj Ma Tv Čj Hv      
Čtvrtek Čj Prv Pr Aj        
Pátek Čj Ma Tv Čj        

2.třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:40 - 13:25 13:30 - 14:15 14:20 - 15:05
Pondělí Čj Čj Ma Pr Vv      
Úterý Ma Čj Tv Prv Čj      
Středa Čj Ma Aj Hv        
Čtvrtek Ma Čj Tv Čj        
Pátek Čj Ma Prv Čj        

3.třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:40 - 13:25 13:30 - 14:15 14:20 - 15:05
Pondělí Čj Ma Čj Prv Tv      
Úterý Čj Ma Vv Čj Aj      
Středa Aj Čj Ma Čj Tv      
Čtvrtek Aj Čj Ma Prv Pr      
Pátek Čj Ma Čj Hv        

4.třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:40 - 13:25 13:30 - 14:15 14:20 - 15:05
Pondělí Čj Ma Čj Vv Vv Tv    
Úterý Ma Čj Aj Pří Tv      
Středa Čj Ma Aj Vla Hv      
Čtvrtek Ma Čj Aj Čj Vla      
Pátek Čj Ma Pr Čj        

5.třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:40 - 13:25 13:30 - 14:15 14:20 - 15:05
Pondělí Ma Aj Ma Vla Hv      
Úterý Čj Aj Pří Tv Inf (sk.1) Inf (sk.2)    
Středa Čj Aj Ma Čj Pří Tv    
Čtvrtek Čj Ma Čj Vla Vv Vv    
Pátek Čj Čj Čj Pr        

6.třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:40 - 13:25 13:30 - 14:15 14:20 - 15:05
Pondělí Aj Ma Čj Fy      
Úterý Inf Čj Hv Aj Ze    
Středa Čj Ma Ze VoZ Aj  

Čsp (sudý t.)

Čsp (sudý t.)
Čtvrtek Čj Ma Fy   Tv Tv
Pátek Ma Čj Vv Vv      

7.třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:40 - 13:25 13:30 - 14:15 14:20 - 15:05
Pondělí Ma Fy Čj Aj   Vv Vv
Úterý Aj Ma Inf Čj   Tv Tv
Středa Čj VoZ Hv Ma   Ze Čsp (sudý t.) Čsp (sudý t.)
Čtvrtek Čj Fy Ma Nj Aj      
Pátek Ze Čj Nj      

8.třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:40 - 13:25 13:30 - 14:15 14:20 - 15:05
Pondělí Čj Ma Che Ze   Tv Tv
Úterý Čj Inf Aj Fy Nj    
Středa Ze Čj Ma Aj  

PrCH (sudý t.)

Čsp (lichý t.)

PrCH (sudý t.)

Čsp (lichý t.)

Čtvrtek Ma Aj Čj Voz   Fy Ev Ev
Pátek Čj Ma Nj Che      

9.třída

  1 2 3 4 5 6 7 8
  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:40 - 13:25 13:30 - 14:15 14:20 - 15:05
Pondělí Čj Aj Nj Ma    
Úterý Ma Čj Che Inf Fy   Tv Tv
Středa Ma Aj Čj   Nj

Čsp (sudý t.)

PrCH (lichý t.)

Čsp (sudý t.)

PrCh (lichý t.)

Čtvrtek Fy Čj Aj   Ma Ev Ev
Pátek Ze Čj Ma Che Voz