Organizace školního roku 2022/2023

Zahájení:

čtvrtek  1. 9. 2022

Podzimní prázdniny:

středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022

Vánoční prázdniny:

pátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023, vyučování začne v úterý 3. ledna 2023

Ukončení vyučování v prvním pololetí, vydání vysvědčení:

úterý 31. ledna 2023

Pololetní prázdniny:

pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny:      

6. 3. -  12. 3. 2023

Velikonoční prázdniny:

6. duben  2023 (7. 4. je ostatním státním svátkem) 

(Velikonoční pondělí 10. dubna 2023)

Ukončení vyučování ve druhém pololetí, vydání vysvědčení:

pátek 30. června 2023

Hlavní prázdniny:

1. července až 3. září 2023

Období školního vyučování 2023/2024:

začne v pondělí 4. 9. 2023

Termíny třídních schůzek

7. 9. 2022 od 15,30 informační schůzka + valná hromada Spolku rodičů, jídelna ZŠ. Důležité informace pro rodiče k organizaci školního roku 2022/2023

10. 11. 2022 – I. st. individuálně, II. st. od 16,30 schůzka + informace

20. 4. 2023 - I. st. individuálně, II. st. od 16,30 schůzka + informace

Termíny čtvrtletních prací (II. stupeň, ČJ, AJ, MA)

7. – 11. 11. 2022

10. – 14. 1. 2023

10. – 14. 4. 2023

12. – 16. 6. 2023

 

Vánoční jarmark a Den otevřených dveří

20. 12. 2022 

 

Zápis do 1.třídy

12. dubna 2023 (středa)        od 14,00 h do 17,00 h

Zápis k předškolnímu vzdělávání

9. května 2023 (úterý). Náhradní termín 16. května 2023.

 

Termín odevzdání přihlášek na střední školy

Uchazeč odevzdává max. dvě přihlášky do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2023, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022. Pozn: výběr střední školy a vydání vyplněných přihlášek s poučením pro rodiče – nejpozději 15. 2. 2023. Zápisový lístek bude vydán zároveň s pololetním výpisem vysvědčení.

 

Ředitelské volno

18. 11. 2022; 22. 12. 2022

 

 

Ke stažení