Organizace školního roku

Zahájení:

pondělí  3. 9. 2018

Podzimní prázdniny:

pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny:

sobota 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019, vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019 (pozn. - ŘV 3. a 4. 1.)

Ukončení vyučování v prvním pololetí, vydání vysvědčení:

čtvrtek 31. ledna 2019

Pololetní prázdniny:

pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny:      

pondělí 4. února až neděle 10. února 2019

Velikonoční prázdniny:

18.  – 19. duben  2019

(Velikonoční pondělí 22. dubna 2019)

Ukončení vyučování ve druhém pololetí, vydání vysvědčení:

pátek 28. června 2019

Hlavní prázdniny:

sobota 29. června až neděle 1. září 2019

Období školního vyučování 2019/2020:

začne v pondělí 2. 9. 2019

Termíny třídních schůzek

6. 9. 2018 od 15,30 schůzka + valná hromada Spolku rodičů

22. 11. 2018 – I. st. individuálně, II. st. od 16,30 schůzka + informace

25. 4. 2019 - I. st. individuálně, II. st. od 16,30 schůzka + informace

Vánoční jarmark a Den otevřených dveří

20. 12. 2018 

Zápis do 1.třídy

10. dubna 2019 (středa)        od 14,00 h do 17,00 h

Zápis k předškolnímu vzdělávání

7. května 2019 (úterý). Náhradní termín 14. května 2019.

Šerpování žáků 9.třídy

9. března 2019 (sobota)       od 19,00 h

Termín odevzdání přihlášek na střední školy

Uchazeč odevzdává max. dvě přihlášky do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2019, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018. Pozn: výběr střední školy a vydání vyplněných přihlášek s poučením pro rodiče – nejpozději 15. 2. 2019. Zápisový lístek bude vydán zároveň s pololetním výpisem vysvědčení.

Přijímací zkoušky na střední školy

12. - 26. dubna 2019

Ředitelské volno

3. - 4. 1. 2019,     9. - 10. 5. 2019

Ke stažení