Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn

je orgánem, který pracuje při škole již několik let, spolupracuje se školou, pořádá různé akce pro děti, finančně se podílí na činnosti školních kroužků a finančně pomáhá rodičům při školních výletech (především přispívá na dopravu). Spolek rodičů má výkonný výbor složený z deseti členů volených na pět let. V současné době je předsedou výboru paní Jiřina Staruchová, hospodář spolku paní Jana Steklá, revizor spolku Erika Mixová, dalšími členy pak jsou: Jitka Machytková, Michaela Benešová, Irena Vrabcová, Miroslava Beranová, Blanka Svědínek Klepšová, Lenka Dvořáková, Hana Blažková, Ester Fryšová, Leona Pitts. V každé třídě je rodič - zástupce, který se pravidelně účastní schůzek Spolku rodičů a tam prezentuje názory, návrhy, příp. problémy ostatních ze třídy. Vše se na místě řeší se zástupci školy. Díky tomu se podle našeho názoru zlepšila komunikace mezi oběma stranami, rodiče nám a dětem v mnohém pomohli. Rodiče organizují pro děti akce ( Strašidelné odpoledne, Mikulášskou nadílku, Maškarní bál, Den dětí....). V případě, že máte nějaký problém, starost, návrh...a nechce se vám do ředitelny, obraťte se na svého třídního zástupce:

1. třída    paní Mirka Kozáková 

2. třída    paní Blanka Svědínek Klepšová

3. třída    paní Erika Mixová

4. třída    paní Klára Hejlová

5. třída    paní Jitka Machytková

6. třída    paní Miroslava Beranová

7. třída    paní Lenka Dvořáková, paní Ester Fryšová

8. třída    paní Leona Pitts

9. třída    paní Hana Blažková

MŠ          paní Zuzana Ramachová

kontakt v případě potřeby: 604 821 646, paní Staruchová

V případě, že byste se chtěli podílet na činnosti Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn, volejte 604 821 646​ a přijďte na kteroukoliv schůzku. Budete vítáni!!!

Ke stažení