Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn

je orgánem, který pracuje při škole již několik let, spolupracuje se školou, pořádá různé akce pro děti, finančně se podílí na činnosti školních kroužků a finančně pomáhá rodičům při školních výletech (především přispívá na dopravu). Spolek rodičů má výkonný výbor složený z deseti členů volených na pět let. V současné době je předsedou výboru paní Petra Štantejská, hospodář spolku paní Irena Neubauerová, revizor spolku Ivana Nocarová, dalšími členy pak jsou: Jitka Machytková, Blanka Svědínek Klepšová, Lenka Čeňková, Erika Mixová, Zuzana Fantová, Miroslava Kozáková, Klára Hejlová, Kamila Vampolová, Eva Liptáková.  V každé třídě je rodič - zástupce, který se pravidelně účastní schůzek Spolku rodičů a tam prezentuje názory, návrhy, příp. problémy ostatních ze třídy. Vše se na místě řeší se zástupci školy. Díky tomu se podle našeho názoru zlepšila komunikace mezi oběma stranami, rodiče nám a dětem v mnohém pomohli. Rodiče organizují pro děti akce ( Strašidelné odpoledne, Mikulášskou nadílku, Maškarní bál, Den dětí....). V případě, že máte nějaký problém, starost, návrh...a nechce se vám do ředitelny, obraťte se na svého třídního zástupce:

1. třída     paní Zuzana Fantová

2. třída     paní Mirka Kozáková, Kamila Vampolová

3. třída    paní Blanka Svědínek Klepšová

4. třída    paní Lenka Čeňková

5. třída    paní Klára Hejlová, Eva Liptáková

6. třída    paní Jitka Machytková

7. třída    paní Erika Mixová

8. třída    

9. třída    

MŠ          paní Petra Štantejská

kontakt v případě potřeby: 737 437 052, paní Štantejská

V případě, že byste se chtěli podílet na činnosti Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn, volejte 737 437 052 a přijďte na kteroukoliv schůzku. Budete vítáni!!!

Fakturační údaje:

SPOLEK RODIČŮ PŘI ZŠ A MŠ ŠPINDLERŮV MLÝN

ŠPINDLERŮV MLÝN 32

543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN

IČO: 26997291

Ke stažení