Základní škola

Základní škola

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“    Charles Farrar Browne

Najdete nás na kopci v malebném horském středisku Špindlerův Mlýn a poznáte nás podle pohodové rodinné atmosféry, která vládne ve všech 9 malých třídách.

Jsme úplnou základní školou se sportovním zaměřením. Díky skvělým podmínkám nabízíme svým žákům výuku lyžování již od mateřské školky. Pro vyšší stupeň základní školy organizujeme pro žáky pravidelné týdenní sportovní kurzy: vodácký, horolezecký nebo paraglidingový.

Profilujeme se také jako „škola s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů“. Žákům je k dispozici počítačová učebna vybavená 16 počítači, učebna pro výuku praktik z fyziky, chemie a přírodopisu, multimediální učebna. Všechny třídy disponují interaktivními tabulemi, či „gigantickými tablety“. Pro výuku i mimoškolnií aktivity máme vybavenou školní dílnu, kuchyňku a keramickou dílnu. 

Škola pravidelně organizuje výjezdy žáků do zahraničí a výměnné pobyty německých žáků ve Špindlerově Mlýně.

K dispozici máme vlastní školní kuchyni s šikovnými a usměvavými kuchařkami, školní družinu, malou tělocvičnu, ale také největší venkovní tělocvičnu, která může být - okolní hory a les!

Nahlédněte k nám