Školní poradenské pracoviště

Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Více naleznete v příloze.

 

Mezi konzultační, poradenské a intervenční práce patří:

  • Individuální práce se žáky

  • Péče o integrované žáky

  • Krizová intervence

  • Skupinová práce se žáky

Ke stažení