Projekty ESIF, ESF (EU)

Škola je zapojena do těchto projektů:

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

DIGITALIZUJEME ŠKOLU - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - komponenta 3.1

DIGITALIZUJEME ŠKOLU - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - komponenta 3.1

 

Podpora a rozvoj vzdělávání ve Špindlerově Mlýně

Projekt je zaměřen na společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s veřejností. Celková částka: 679 937  Kč. Zahájení projektu 1. 9. 2021, ukončení 31. 8. 2023. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021444

 

KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ ŠPINDLERŮV MLÝN - II

Projekt pro rozvoj mateřské a základní školy.  Celková částka: 762 772 Kč. Zahájení projektu 1. 9. 2019, ukončení 31. 8. 2021. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012589

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE

Projekt pro rozvoj mateřské a základní školy.  Celková částka: 710 567 Kč. Zahájení projektu 1. 9. 2017, ukončení 31. 8. 2019. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004590

 

PROJEKT ESF - PŘÍRODNÍ VĚDY​

Více o projektu na podporu výuky přírodovědných předmětů naleznete zde. Celková částka: 930 627,40 Kč. Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu k 28. 2. 2017 byla schválena dne 19. 5. 2017.

 

PROJEKT OVOCE DO ŠKOL

Školní projekt se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Žáci základních škol po celé České republice pravidelně a zdarma dostávají zdravé svačiny v podobě ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie. Projekt realizujeme již 12. rokem.

 

PROJEKT EU - PENÍZE DO ŠKOL

Níže naleznete potřebné dokumenty, týkající se projektu ESF - EU peníze do škol -Seznam vytvořených výukových materiálů (pro zájemce jsou bezplatně k dispozici v ředitelně a jsou vyvěšeny na intranetu školy). Celková částka: 732 631 Kč. Projekt byl ukončen 30. 4. 2013.

Ke stažení