Kroužky

Žákům naší školy nabízíme bohaté možnosti mimoškolních aktivit. V letošním školním roce budou při škole pracovat tyto kroužky: keramika, kroužek angličtiny pro 1.stupeň, aerobik, gymnastika, folklórní (Špindleráček), paragliding, florbal, oddíl mladých hasičů.

Kontakty na vedoucí jsou uvedeny na stránce každého kroužku, stejně tak se tam dozvíte více o zaměření aktivit a termínech.

Ke stažení

Fotogalerie