Školská rada

Funkční období : 1. 8. 2021 - 31. 7. 2024

Složení Školské rady:

zástupci zřizovatele:

zástupci pedagogů:

zástupci rodičů:

Mgr. Irena Vrabcová

Mgr. Přemysl Šmíd

Lucie Kondělková

Michaela Benešová

Mgr. Pavlína Šustková

Zdeněk Kříž

Jiřina Staruchová

Mgr. Lenka Dvořáková

Libor Novák

Ke stažení