Stravné, přihlášky ke stravování - ZŠ, MŠ

Platby za obědy ve ŠJ: platby provádějte na účet školy: 187773491/0300, variabilní symbol vám bude přidělen. Při platbách uvádějte i specifický symbol - 555 ZŠ, 500 MŠ

Cena stravného:

Základní škola (jen obědy):
7 – 10 let 21,- Kč
11 – 14 let 25,- Kč
15 let a více 28,- Kč
Mateřská škola: 

I.stupeň (do 6-ti let)

přesnídávka 8,- Kč
oběd 19,- Kč
svačina 7,- Kč

II.stupeň (7 - 10 let)

přesnídávka 9,- Kč
oběd 21,- Kč
svačina 7,- Kč

Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním  roce (od 1.9. do 31.8.) 7 a více let.

Ke stažení