Stravné, přihlášky ke stravování - ZŠ, MŠ

Platby za obědy ve ŠJ: platby provádějte na účet školy: 187773491/0300, variabilní symbol vám bude přidělen. Při platbách uvádějte i specifický symbol - 555 ZŠ, 500 MŠ

Cena stravného:

Základní škola (jen obědy):
7 – 10 let 28 Kč
11 – 14 let 32 Kč
15 let a více 36 Kč
Mateřská škola: 

I.stupeň (do 6-ti let)

přesnídávka 10 Kč
oběd 26 Kč
svačina 10 Kč

II.stupeň (7 - 10 let)

přesnídávka 11 Kč
oběd 28 Kč
svačina 11 Kč

Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním  roce (od 1. 9. do 31. 8.) 7 a více let.

 

Stravování cizích strávníků:
Oběd: 91 Kč

Možnost přihlášení a odběru stravy v jídelně MŠ (Bedřichov 86) nebo ZŠ (Lesní 31)

Ke stažení