Školní zpravodaj

Školní zpravodaj vychází samizdatem 4x ročně a je určen především pro rodiče jako důležitý informační zdroj. Naleznete v něm krátké zprávy o proběhlých akcích a aktuální plány. Jeho digitální podobu si můžete přečíst níže.

Ke stažení