Zájmové vzdělávání - školní družina

Zde naleznete důležité dokumenty k provozu školní družiny:

  1. Školní vzdělávací program ŠD a jeho přílohy
  2. Vnitřní řád
  3. Stanovení úplaty v ŠD

Ke stažení