ŘEDITELSKÉ VOLNO

09. 05. 2024

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu 9. a 10. 5. 2024.

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni systémem KOMENS, vyvěšením na web. stránky školy a rámci informačních schůzek.

O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele dne 11. dubna 2024.

Mgr. Petr Libřický