ŘEDITELSKÉ VOLNO

28. 11. 2023

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

 

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den v termínu  22. 12. 2023.

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni systémem KOMENS (08/2023 a 28. 11. 2023) a vyvěšením na web. stránky školy.

Mgr. Petr Libřický

Ke stažení