Omezení provozu v MŠ - červenec, srpen 2024

11. 06. 2024

Omezení provozu mateřské školy Špindlerův Mlýn

Mateřská škola bude uzavřena z provozních důvodů v termínu od 15. 7. do 18. 8. 2024.  

Úplata za měsíce červenec a srpen 2024 je stanovena takto: Základní částka (červenec – srpen): 500,- Kč

Úhrada za prázdninové měsíce je splatná nejpozději do 31. 8.  2024 k rukám vedoucí učitelce MŠ Mgr. Z. Ramachové.

Vaření pro cizí strávníky: od 12. 8. 2024

Ve Špindlerově Mlýně     dne   26. května 2024

Mgr. Petr Libřický, ředitel školy

Ke stažení