Obnovení částečného provozu základní školy

11. 05. 2020

Vážení rodiče a žáci,

v přílohách naleznete stručné pokyny k částečnému otevření základní školy 25. 5. 2020. Těšíme se na vás :-)

Petr Libřický, řed. školy

Ke stažení