Vyhlášení volných dnů ředitelem školy - červen 2021

28. 06. 2021–30. 06. 2021

UKONČENÍ VÝUKY VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021: 25. 6. 2021

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu  28. – 30. 6. 2021.

 Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni systémem KOMENS (12. 5. 2021) a vyvěšením na web. stránky školy.

O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele dne 14. května 2021

Mgr. Petr Libřický, ředitel školy

Ke stažení