Stravné, přihlášky ke stravování - ZŠ, MŠ

Platby za obědy ve ŠJ: platby provádějte na účet školy: 187773491/0300, variabilní symbol vám bude přidělen. Při platbách uvádějte i specifický symbol - 555 ZŠ, 500 MŠ

Cena stravného:

Základní škola (jen obědy):
7 – 10 let 25,- Kč
11 – 14 let 29,- Kč
15 let a více 34,- Kč
Mateřská škola: 

I.stupeň (do 6-ti let)

přesnídávka 9,- Kč
oběd 23,- Kč
svačina 9,- Kč

II.stupeň (7 - 10 let)

přesnídávka 10,- Kč
oběd 25,- Kč
svačina 9,- Kč

Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním  roce (od 1. 9. do 31. 8.) 7 a více let.

 

Stravování cizích strávníků:
Oběd: 83,- Kč

Možnost přihlášení a odběru stravy v jídelně MŠ (Bedřichov 86) nebo ZŠ (Lesní 31)

Ke stažení