UZAVŘENÍ ZŠ - nařízením vlády ČR ze dne 26. 2. 2021

27. 02. 2021

Vážení rodiče,

základní škola je uzavřena pro prezenční výuku a je zakázána osobní přítomnost žáků od 1. 3. do 21. 3. 2021.

Podrobnosti naleznete níže a v přílohách.

Organizační opatření (na základě usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021)

Vážení rodiče,

Podrobnosti k distanční výuce, od 1. 3. 2021. Výuka předmětů dle rozvrhu (v příloze), kromě výchovných.

1. třída – v režii třídního učitele. Zadávání úkolů přes Bakaláře, odkazy na videokonference naleznete též v Bakalářích. Videokonference – prostředí MS Teams.

2. třída – v režii třídního učitele. Zadávání úkolů přes Bakaláře, odkazy na videokonference naleznete též v Bakalářích. Videokonference – prostředí MS Teams.

3. – 9. třída - jedeme ve stávajícím režimu distanční výuky.

Úpravy a nastavení výuky v 1. a 2. třídě budou v kompetenci třídních učitelů (skupiny, atd.)

 

Provoz příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn:

 

  • Mateřská škola – uzavřeno od 1. 3. do 21. 3. 2021 –  distanční výuka – zadání a inspirace pro domácí práci na stránkách školy.
  • Základní škola – uzavřeno od 1. 3. do 21. 3. 2021   –  distanční výuka 1. – 9. třída
  • Jsou možné individuální konzultace žáků ZŠ (1 + 1)
  • ŠJ při MŠ – v provozu, možný odběr stravy pro cizí strávníky (info vedoucí ŠJ M. Benešová)
  • ŠJ při ZŠ – v prozatímním provozu do 2. 3.  –  možný odběr dotované stravy žáky a zaměstnanci. O dalším provozu (ekonomika) bude rozhodnuto na základě zájmu strávníků (info vedoucí ŠJ M. Benešová).

 

Ošetřovné – v tomto případě škola již nevystavuje. Podrobnosti naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

MŠMT na mé podněty, připravenost školy, nereagovalo. Pevně doufám v uzavření (pouze) do 21. 3.  Přeji vám (nám) pevné nervy.

Mgr. Petr Libřický, ředitel příspěvkové organizace

Ke stažení