ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

09. 09. 2019

Školní poradenské pracoviště

Školní psycholožka

PhDr. et Mgr. Radka Kulhánková, Ph.D.

E-mail : kulhankova@zsspindl.cz

Tel.: +420 605 477 626

Konzultační hodiny:

Pondělí 13:00 -  16:00

Úterý 13:00 – 16:00

Místo: horní budova, 1.patro

(nutná předchozí e-mailová nebo telefonická domluva)

 

V rámci školního poradenského pracoviště mohou žáci, učitelé a rodiče využít služeb školní psycholožky.

Školní psycholožka vykonává na škole činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační.

Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa.

Mezi konzultační, poradenské a intervenční práce patří:

  • Individuální práce se žáky

  • Péče o integrované žáky

  • Krizová intervence

  • Skupinová práce se žáky

  • Individuální konzultace a podpora pro učitele v oblasti vzdělávání a při práci se třídou

  • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí