ŘEDITELSKÉ VOLNO 9. - 10. 5. 2019

12. 04. 2019

Č. j. ZSaMS 16/2019

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny  v termínu  9. – 10. 5. 2019.

 Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni způsobem  písemným (zpravodaj – září, duben, zápis do ŽK),  informačním systémem KOMENS a vyvěšením na web. stránky školy.

O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele dne 12. dubna 2019.

 Mgr. Petr Libřický, ředitel školy

Ke stažení