ŘEDITELSKÉ VOLNO

03. 12. 2021

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

 Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu  20. - 22. 12. 2021.

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni systémem KOMENS  a vyvěšením na web. stránky školy.

O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele dne 18. 11. 2021 a 2. 12. 2021

 

Mgr. Petr Libřický, ředitel školy

 

Podrobnosti a důvody zaslány zákonným zástupcům přes informační systém Komens

Ke stažení