ŘEDITELSKÉ VOLNO

27. 09. 2021

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

 Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den v termínu  27. 9. 2021.

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni systémem KOMENS (srpen)  a vyvěšením na web. stránky školy.

O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele dne 17. září 2021

 

Mgr. Petr Libřický, ředitel školy