Projekt "Komenský 2020"

08. 10. 2019

V roce 2020 si připomeneme 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. K příležitosti tohoto výročí jsme opět oslovili Etické dílny, tentokrát s programem ‚Interaktivní dílna Komenský 2020‘. (Etické dílny® jsou certifikované programy primární prevence, které nabízí organizace HOPE4KIDS, z.s.)

Žáci 6. – 9. třídy se v samostatných 2-hodinových blocích seznámili s fakty o životě    J. A. Komenského a na tomto základě si poté nakreslili časovou osu svého vlastního života. V průběhu programu byli vedeni k tomu, aby si uvědomovali základní hluboké touhy člověka a také způsoby jejich naplňování. Příklady ze života Komenského a příběhem ze současnosti byli inspirováni k zamyšlení se nad tím, jak mohou překonávat různé životní překážky a jak mohou pracovat na některé z problematických oblastí svého života.

Žáky, učiteli i lektory byl tento program přijat jako pozitivní a přínosný. Foto naleznete zde.

 

L. Pitts

 

Z komentářů žáků:

‚Bylo to určitě prospěšné a pro naši třídu zajímavé. Hodně jsme se toho dověděli. Doufám, že to zaujalo všechny třídy.‘

‚Líbilo se mi vytváření ‚timeline‘ a přiřazování kartiček. Program by mohl být delší.‘

 

Z komentářů lektorů:

Vážený pane řediteli,

děkujeme za možnost realizovat ve Vaší škole výukové programy Komenský 2020 v říjnu tohoto roku. Pro mě i kolegu to byla obohacující spolupráce.

Ve třídách, kde jsme učili (2. stupeň) vládla přátelská a pohodová atmosféra. Děti byly zvídavé, kladly otázky. Jsou zvyklé přemýšlet a nepřijímat vše automaticky. Dokáží nové poznatky porovnat s tím, co už znají.

Děti byly také hravé a přitom pečlivé při plnění zadaných úkolů, projevily tvořivost. Chci ocenit především překvapivě vyzrálé pohledy dětí ze 7. třídy. Dokázaly přinášet zajímavé a konkrétní nápady. Není samozřejmostí, že se děti k tvořivé a docela náročné zadané činnosti staví pozitivně a jsou samy o sobě aktivní. Měly chuť se učit, přemýšlet, něco změnit.

Bylo patrné, že za vším stojí mj. kvalitní práce Vašich pedagogů.

Budeme poctěni možností další spolupráce.

S pozdravem

Ing. Bc. Karla Mihatschová

lektorka preventivních programů Etické dílny®

Hope4kids, z.s.

Fotogalerie