Přednášky a besedy pro rodiče a žáky

14. 10. 2021

Vážení rodiče,

1. beseda, setkání: 14. 10. 2021, 16:00: PaedDr. Zdeňka Kašparová, JUDr. Karel Kašpar; téma Škola a změny v době pandemie. Místo konání: jídelna ZŠ (horní budova)

V novém školním roce vám budeme nabízet setkání a besedy s odborníky všech profesí, které mají co do činění s dětmi, vzděláváním, školou, zdravým komplexním vývojem dítěte. Zveřejňovat budeme na webových stránkách školy a v plánech akcí.

Petr Libřický