Organizační opatření - provoz od 4. 1. 2021

04. 01. 2021

Vážení rodiče,

v přílohách  naleznete organizační opatření k provozu organizace, platné od 4. 1. 2021.

  1. Prezenční výuka - pouze 1. a 2. třída
  2. Distanční výuka - od 3. do 9. třídy

Mgr. Petr Libřický, řed. organizace

Ke stažení