Omezení provozu v MŠ - červenec, srpen

01. 06. 2021

Omezení provozu mateřské školy Špindlerův Mlýn

Mateřská škola bude uzavřena z provozních důvodů v termínu od 19. 7. do 15. 8. 2021.  

Úplata za měsíce červenec a srpen 2021 je stanovena takto: Základní částka (červenec – srpen): 400,- Kč

Úhrada za prázdninové měsíce je splatná nejpozději do 31. 8.  2021 k rukám vedoucí učitelce MŠ Mgr. Z. Ramachové

Ve Špindlerově Mlýně     dne   26. května 2021

Mgr. Petr Libřický, ředitel školy

Ke stažení