Projekty ESIF, ESF (EU)

Škola je zapojena do těchto projektů:

KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ ŠPINDLERŮV MLÝN - II

Projekt pro rozvoj mateřské a základní školy.  Celková částka: 762 772 Kč. Zahájení projektu 1. 9. 2019, ukončení 31. 8. 2021. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012589

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE

Projekt pro rozvoj mateřské a základní školy.  Celková částka: 710 567 Kč. Zahájení projektu 1. 9. 2017, ukončení 31. 8. 2019. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004590

 

PROJEKT ESF - PŘÍRODNÍ VĚDY​

Více o projektu na podporu výuky přírodovědných předmětů naleznete zde. Celková částka: 930 627,40 Kč. Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu k 28. 2. 2017 byla schválena dne 19. 5. 2017.

 

PROJEKT EU - PENÍZE DO ŠKOL

Níže naleznete potřebné dokumenty, týkající se projektu ESF - EU peníze do škol -Seznam vytvořených výukových materiálů (pro zájemce jsou bezplatně k dispozici v ředitelně a jsou vyvěšeny na intranetu školy). Celková částka: 732 631 Kč. Projekt byl ukončen 30. 4. 2013.

Ke stažení