Florbal

Florbal je jeden z nejoblíbenějších sportovních kroužků na škole.

Pravidelné tréninky probíhají 1x týdně v tělocvičně VZB. Termín bude upřesněn v září.

Vedoucím kroužku je Petr Libřický, ředitel školy

Fotka z florbalového turnaje je už trochu historická...:-)